Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website

Voor alle duidelijkheid wijzen ICMD en Heights Meditation ten aanzien van de website www.heightsmeditationband.com u op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan (zoals teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audioclips en software), met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van ICMD of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ICMD. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door ICMD en Heights Meditation met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. ICMD en Heights Meditation behouden zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van heightsmeditationband.com, welke geen eigendom zijn van Heights Meditation, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van heightsmeditationband.com. Hoewel ICMD en Heights Meditation uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kunnen ICMD en Heights Meditation niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.

Deze site is gemaakt en wordt geƫxploiteerd door ICMD in opdracht van Heights Meditation. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met:

ICMD
afdeling Corporate Communicatie
Admiraal de Ruyterweg 167
3031 AA Rotterdam
telefoon: 010-2406240
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.icmd.nl